Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su "Visagino socialinės globos namai" slapukų politika. Daugiau informacijos

teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437676

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454193

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. birželio 14 d. Nr. 583

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433906

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2006 m. spalio 10 d. Nr. 978

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420777

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAI

2012 m. birželio 21 d. Nr.A1-295 (Žin., 2012, Nr.: 71 -3677)

Dėl Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428416&p_query=&p_tr2=2

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-401 (Žin.,2008, Nr.: 142 -5667 )
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.6D3ED6734FCA

2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439864

2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317
DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428416&p_query=&p_tr2=2

2006 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-288
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=1a06c6709e2f11e39cc2db29b1fd528f

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO (

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.73078569BC8A

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94

„Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.D892F4364169

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-37

NEĮGALIŲJŲAPTARNAVIMO VIEŠAJAME IR PRIVAČIAME PASLAUGŲ SEKTORIUOSE REKOMENDACIJOS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441679&p_query=raumen%F8&p_tr2=2